Aquest és el sistema de referència a Europa, ja que permet superar el 70% de recollida selectiva. A Catalunya més de 120 municipis han implantat aquest sistema amb resultats que en alguns casos superen el 80%. L'Ajuntament de Palau-saverdera ha encarregat a l'empresa SPORA Serveis Ambientals una anàlisi de la situació actual i una comparativa d'escenaris viables per la recollida municipal de residus, on s'inclou aquesta opció.

Recollida porta a porta

L’Agència comarcal de l’energia de l'Alt Empordà ha creat un espai web amb informació diversa en l’àmbit energètic en relació a la a normativa, consells pràctics d’estalvi energètic, línies de subvencions etc. Les publicacions seran d’interès per a tots els sectors del municipi: comerços, empreses, escoles, administració pública,ciutadania....

Agència comarcal energia