Què és la FORM?

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

 

Definicions

Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)

Residus orgànics biodegradables d’origen vegetal i/o animal, susceptibles de degradar-se biològicament, constituïts fonamentalment:a) per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat, i
b) per restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.).

Fracció Vegetal (FV)

Residus orgànics biodegradables d’origen vegetal, susceptibles de degradar-se biològicament. A efectes de la seva gestió, es pot subdividir en dos corrents específics que serà necessari gestionar de forma diferenciada:

a) Fracció vegetal de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.) assimilable a la FORM.
b) PODA. Fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós, que requereix d’una trituració prèvia a la seva valorització

Poda

Residus orgànics biodegradables d’origen vegetal, de tipus llenyós, generts en l’esporga d’arbres o arbustos. La correcta gestió de la poda requereix d’una recollida específica –diferenciada de la recollida selectiva de la FORM – i una trituració prèvia, que en redueix la seva mida, optimitzant el seu transport i facilitant-ne la seva valorització.

Fracció orgànica
Etiquetat a:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.