Les mini-deixalleries són petites instal·lacions ubicades dins de l’entramat urbà, que permeten apropar el servei als ciutadans i facilitar la seva participació en la recuperació dels residus municipals. Depenen logísticament de la deixalleria principal del municipi, a on periòdicament es traslladen els residus recollits a la instal·lació.

El PROGREMIC 2001-2006 fa esment d’aquesta figura quan es refereix a la necessitat de complementar la xarxa actual de deixalleries amb la implantació de mini-deixalleries de barri als grans nuclis de població.

Hi ha bàsicament dos tipus de mini-deixalleries:

Deixalleries (o punts verds) de barri: són instal·lacions fixes ubicades en zones molt accessibles per als ciutadans. La possibilitat de donar un tracte molt personalitzat als ciutadans que ofereixen les mini-deixalleries les converteix en instal·lacions ideals per fer conscienciació ambiental. La mini-deixalleria es pot potenciar com a centre d’educació i informació ambiental del municipi.

Deixalleries als locals de petits recuperadors de residus: Aquesta fórmula pretén aprofitar els locals dels drapaires de barri existents a l’entramat urbà, fent les adaptacions als locals i els tràmits administratius necessaris perquè es pugui recollir en condicions de seguretat, com a mínim, vidre, paper, envasos, bateries d’automoció, ferralla i electrodomèstics sense CFC, residus municipals especials, pneumàtics i fusta. Amb aquest sistema el recuperador pot aprofitar la fracció dels residus que pugui valoritzar; la resta la lliuraria a la deixalleria principal.

Què són les mini-deixalleries
Etiquetat a:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.