El sistema té com a objectiu augmentar tant la quantitat recollida de residus valoritzables com la seva qualitat. Per això cal aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva dels diferents materials. La implantació de sistemes de recollida PaP requereix d’una determinada disciplina domèstica i un notable canvi d’hàbits, de manera que cal efectuar una adequada campanya comunicativa per explicar la millora ambiental que suposa el sistema i que doni els elements per a poder-hi participar correctament.

 

OBJECTIUS AMBIENTALS

 • Incrementar la recollida selectiva fins al 70% i reduir la fracció Resta
 • Millorar la qualitat de les fraccions recollida per garantir la valorització material, amb menys d’un 5% d’impropis per la FORM i d’un 20% d’impropis pels envasos.
 • Implantar un model que permeti millorar de forma continuada els resultats
 • Minimitzar les emissions associades a la recollida i al tractament

OBJECTIUS ECONÒMICS

 • Estabilitzar el balanç econòmic associat a la recollida i a la gestió de residus.
 • Reduir la dependència actual a les variacions del cost de la tractament de la fracció Resta.
 • Incrementar el nivell d’ingressos associats als retorns i a la venta de materials.

OBJECTIUS SOCIALS

 • Fomentar la creació de llocs de treball directes i indirectes
 • Millorar la imatge de la via pública
 • Implantar un model que s’adapti a la realitat i a les característiques dels diferents sectors del municipi
 • Implantar un model que generi consens social i polític
Objectius
Etiquetat a:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.