Contaminació acústica

El soroll, entès com a sons molestos que percep l’oïda, és considerat contaminació, ja que deteriora la qualitat ambiental del territori. En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els nivells sonors, els efectes del soroll, les fonts principals i la legislació implicada.

Què és el soroll?

Fonts i efectes del soroll

Mesurament i avaluació de la contaminació acústica

Gestió ambiental del soroll

Preguntes freqüents

Font: Medi ambient. Departament de Territori i Sostenibilitat

Mapa del municipis de Catalunya amb Mapa de Capacitat Acústica

La legislació general en aquesta matèria és la següent:

Mapa de capacitat acústica de Palau-saverdera

Contaminació lumínica

La contaminació lumínica es caracteritza per l’augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de la llum procedent de la il·luminació artificial. La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i patrimoni comú que cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties en envair l’àmbit privat.

Què és la contaminació lumínica?

Mapa de protecció contra la contaminació lumínica

Font: Medi ambient. Departament de Territori i Sostenibilita

Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya

La legislació general en aquesta matèria és la següent:

Mapa de Contaminació Lumínica de Palau-saverdera:
Actualment, per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’està treballant en l’aprovació d’un nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.