Fonts renovables d’energia:

Són inesgotables bé per la immensa quantitat d’energia que contenen o bé per la seva regeneració natural. No s’extingeixen per perllongat que sigui el seu ús. La majoria són fonts no associades a l’estructura de la matèria. Entre elles, l’energia solar, eòlica, hidràulica i mareomotriu.
Les energies renovables són aquelles que es regeneren més de pressa del que es consumeixen.

Fonts no renovables d’energia:

Si una vegada esgotades no es poden o és molt costós tornar a regenerar-les. Són fonts l’energia de les quals prové de la constitució de la matèria. Entre elles, el carbó, el petroli, el gas natural o els elements fisssionables que alliberen energia nuclear.
Les energies no renovables són aquelles que es consumeixen més de pressa del que es regeneren .

Conveni Marc entre l’Associació ECO8 Construcció Sostenible i l’Ajuntament de Palau-saverdera (27/01/2016)
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau-saverdera per a la prestació del servei de comptabilitat energètica (03/11/2016)