Què cal fer si vull obrir un establiment comercial

Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d’activitat comercial o de les característiques de l’establiment.

Font: Generalitat de Catalunya

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES