Tinença d’animals de companyia

Un animal no és un objecte, ni una joguina. Fan molta companyia i aporten aspectes positius, però són éssers vius i tenen uns drets que cal respectar. Per tant, generen unes obligacions que has de poder afrontar:

 • Els gossos, gats i fures han d’estar identificats amb xip o tatuatge, i inscrits al Cens Municipal d’Animals de Companyia. Si ho fas, serà molt més fàcil contactar amb tu en cas que el gos es perdi o s’escapi.
 • Se’ls ha de mantenir en condicions adients d’higiene i salut, i donar-los aliment i aigua suficient.
 • Cal evitar que es produeixi qualsevol tipus de molèstia al veïnat per olors, soroll, insectes, etc.
 • Si compres un animal de companyia en una botiga, l’han d’entregar esterilitzat. Això evita greus problemes, com la cria indesitjada i l’abandonament.

Els gossos al carrer
 • No deixis que el teu gos passegi tot sol pel carrer. Ell no pot fer-se càrrec d’allò que embruti.
 • S’ha d’evitar que facin les seves deposicions a la via pública. En cas que es produeixin, s’han de recollir immediatament i dipositar-les a un contenidor gris (rebuig). Porta sempre amb tu una bosseta o mocadors de paper.
 • Els gossos han d’anar lligats en tot moment mentre circulen per la via pública. No és obligatori portar morrió (excepte per a races potencialment perilloses), però has d’avaluar si pot ser adient per al teu gos.
 • Per higiene i per evitar riscos, convé evitar que els gossos entrin a les zones de joc infantils.
 • Has de posar tots els mitjans per evitar que el gos s’escapi de casa i pugui circular sense tu pel carrer. Els atacs de gossos a vianants, ciclistes i persones que passegen per camins són més freqüents del que sembla. Per altra banda, la recollida de gossos abandonats, o bé que han escapat dels seus propietaris, suposa cada any una elevada despesa econòmica.

Els gossos de races potencialment perilloses
 • Són animals potencialment perillosos els que per les seves dimensions, potència de mandíbula o agressivitat poden causar la mort, lesions a les persones o a altres animals, i danys a les coses. Entre els gossos, s’inclouen de manera no excloent les races Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu.
 • Un gos no és perillós per si sol, tot depèn de l’educació que nosaltres li donem. Per tant, un gos de raça potencialment perillosa ha d’estar especialment ben educat i controlat en tot moment.
 • Els gossos de races potencialment perilloses han de circular pel carrer sempre subjectats pel propietari amb una cadena no extensible de menys de 2 m, amb morrió, i només un per persona.
 • Per posseir un gos potencialment perillós cal disposar d’una llicència expedida per l’ajuntament que cal dur en tot moment a sobre quan es circuli amb ell per la via pública. Per obtenir-la és necessari:
  • Ser major d’edat i no estar incapacitat per proporcionar les atencions necessàries a l’animal.
  • No tenir antecedents penals ni haver rebut sancions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
  • Aportar un certificat de capacitat d’aptitud física i psicològica per a la tinença de l’animal.
  • Superar una revisió d’aptitud psicotècnica, i subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 €.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA (PALAU-SAVERDERA)

En els apartats següents trobareu diverses informacions de la Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – relacionades amb la protecció dels animals de companyia:

Font: Medi ambient. Departament de Territori i Sostenibilitat