Els gossos  i els seus residus al carrer

  • No deixis que el teu gos passegi tot sol pel carrer. Ell no pot fer-se càrrec d’allò que embruti.
  • S’ha d’evitar que facin les seves deposicions a la via pública. En cas que es produeixin, s’han de recollir immediatament i dipositar-les a un contenidor gris (rebuig). Porta sempre amb tu una bosseta o mocadors de paper.
  • Per higiene i per evitar riscos, convé evitar que els gossos entrin a les zones de joc infantils.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA (PALAU-SAVERDERA)

Què és un parc caní?

Un parc per a gossos és un espai públic compartit per persones i animals de companyia on les mascotes poden fer exercici i jugar davall la supervisió i control dels seus amos; cal satisfer una demanda real d’espais on poder passejar-los en llibertat i permetre als que no desitgen aquesta convivència poder aprofitar la resta d’espais públics sense inconvenients.

El millor lloc seria aquell on ja s’estiguen passejant als gossos ja que segurament habilitar un espai apartat de les zones habitades o confinar-los lluny d’on són realment necessaris només serviria perquè estigueren desaprofitats o tal vegada buits. Tècnicament precisen de pocs requisits i en municipis  com el nostre no precisen de la construcció específica de cap parc diferent dels existents, n’hi ha prou amb fitar una zona amb una tanca apropiada, accessos organitzats i sistemes de neteja.

Inconvenients i avantatges

La higiene, les olors o sorolls solen ser arguments utilitzats pels detractors, encara que en realitat els servicis de neteja i vigilància troben més limitada la seva zona d’acció amb el que la seva labor dóna millors resultats. D’altra banda en aquests llocs es troben més equipaments com a dispensadors de bosses, papereres, … que amb la col·laboració dels humans eviten en bona part aquest inconvenients.

Per als propietaris suposa una possibilitat de relacionar-se amb altres amants dels animals, a més de comptar amb la seguretat que no està incomplint cap norma ni afectant el que no desitja la companyia de la seva mascota. I per a la resta de ciutadans, en una certa forma la concentració en estes zones evidentment allibera altres que poden gaudir-se sense els inconvenients derivats de la presència de gossos.

Què cal fer per disposar d’un parc caní?

Si adaptem alguna zona dels nostres parcs a l’ús compartit amb gossos  aconseguirem un equipament necessari i pràctic i facilitarem un espai públic adaptats a les mascotes amb un cost reduït i assequible pel nostre municipi.