Colònies de gats

En l’àmbit urbà i suburbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal. Aquest control és competència de l’ajuntament del municipi on es troba la colònia. L’ajuntament pot encarregar aquesta competència a una entitat protectora d’animals.

El control consisteix en:

  • Captura en viu dels gats de la colònia
  • Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari
  • Esterilització dels gats i gates adults
  • Marcatge en forma de V a l’orella (esquerra en els mascles i dreta en les femelles). Per efectuar aquest marcatge els ajuntaments han de sol·licitar autorització al Departament.

Anualment, el Departament convoca subvencions destinades a ajuntaments i protectores per controlar les colònies de gats.

Control alimentàri

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Control higiènic i sanitari

Estació depuradora d’aigües residuals

Agència Catalana de l’Aigua

Sanejament- Consorci Costa Brava

EDAR- Palau-Saverdera