Modificacions de planejament

Aquestes són les modificacions de planejament que s’estan tramitant en aquest moment.

Cal tenir en compte que el 22 d’octubre de 2019 es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM número 1, que ja està incorporada a la normativa i que podeu consultar aquí.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2 "AJUSTOS DE LA NORMATIVA I DEL PLÀNOL D'ORDENACIÓ"

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 4 (SECTOR SUD3)

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 6: ‘VIALITAT DEL SECTOR D’EQUIPAMENTS DEL MAS ISACH’

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 7 A L'ENTORN DEL REC DE LA FANTASIA

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

Última actualització: 23/01/2024

Comments are closed.