Per decidir les 10 propostes que passaran a la fase final de votació podeu participar en aquestes 2 accions:

    • Del 14 al 27 de gener totes les persones que viuen i/o treballen al municipi podeu escollir, mitjançant aquest qüestionari online, les 4 propostes que considereu que mereixen passar a la votació final d’entre totes les propostes vàides rebudes. Cliqueu i contesteu!

    • Les 6 propostes restants que passaran a la votació final les escollirem en una jornada participativa que es farà el proper dijous dia 31 de gener a les 19:30h a la Sala de Ball del Centre Cívic. No hi falteu! Que no decideixin per vosaltres!

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×