Pots fer-nos arribar les teves propostes de dues maneres:

1. Omplint el formulari d’aquest web.

2. Omplint la butlleta que hi ha als tríptics que hem distribuït casa per casa i dipositant-la a les urnes que trobareu als següents punts:

 • Nucli urbà:
  • Ajuntament
  • Biblioteca
  • Local de la Gent Gran
  • Escola Martí Inglés
  • Dispensari
  • Farmàcia
  • Can Rafalet
  • Supermercat SPAR
 • Urbanització Mas Isaac:
  • Caseta de bústies
 • Urbanització Bellavista:
  • Bústia destinada a la votació

IMPORTANT: A cada butlleta física o qüestionari fet a través d’Internet només hi pot haver-hi una proposta. Si voleu fer més d’una proposta caldrà emplenar tants qüestionaris online o butlletes físiques com propostes es vulguin fer.

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×