Moltes gràcies per fer-nos arribar les vostres propostes!

Els serveis tècnics de l’ajuntament estem fent el buidatge de les mateixes per tal de classificar-les i analitzar si s’ajusten a les condicions del procés.

Us convidem al taller participatiu que es durà a terme després de realitzar aquesta feina de validació tècnica amb la finalitat de seleccionar, de forma col·lectiva, quines seran finalment les propostes que passaran a la fase de votació final.

Ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos del dia, l’hora i el lloc on es celebrarà aquesta jornada de participació.

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×