Fase de Disseny

El procés l’ha dissenyat el Grup promotor dels Pressupostos Participatius de Palau-saverdera, el qual està format per diversos agents polítics i tècnics de l’ajuntament.

Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes

Realització d’una sessió informativa oberta a la ciutadania, difusió del procés mitjançant diversos mitjans de comunicació locals, creació de l’espai web del procés i disseny i repartiment casa per casa de les butlletes per tal que la ciutadania pugui fer les seves propostes. Les propostes es poden presentar via butlleta o de forma telemàtica del 30 d’octubre al 19 de novembre (ambdós inclosos).

Fase de filtratge intern de les propostes

El Grup Promotor valorarà l’adequació tècnica i legal de totes les propostes rebudes i les agruparà en 3 categories: propostes vàlides, propostes que es descarten per no complir les normes del procés, i propostes ja previstes.

Fase de priorització de les propostes

Es realitzarà una jornada participativa oberta a la ciutadania per tal de fer una priorització de les propostes vàlides rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma col·lectiva.

Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades

El Grup Promotor pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a la jornada participativa.

Votació final

Els ciutadans i ciutadanes de 16 i més anys empadronades al municipi podran votar les propostes finalistes amb l’objectiu d’escollir els projectes que finalment s’acabaran executant. La votació es podrà fer online mitjançant aquesta mateixa pàgina web, o de forma presencial.

Fase de retorn

Es convocarà una reunió informativa oberta a tota la ciutadania per fer una devolució i presentació final dels resultats.

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×