El pressupost participatiu de Palau-saverdera és un procés d’aprofundiment democràtic a través del qual els veïns i veïnes podeu decidir de manera directa en què invertir 35.000€ del pressupost municipal del 2018. Us convidem a fer propostes i a votar-les!

Objectius del procés:

  • Implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un procés participatiu ordenat i obert a tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
  • Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
  • Fomentar la implicació, tant de les persones associades com de les no associades, en la presa de decisions públiques.
  • Identificar les principals necessitats del poble i fer partícips als ciutadans i ciutadanes de les solucions, posant a la seva disposició eines de democràcia deliberativa i  de democràcia directa.
Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×