Totes les persones que viviu, treballeu i/o teniu algun vincle amb Palau-saverdera. Podeu presentar propostes individualment, en grup (amics, família) o com a entitat.

Pots participar-hi en 3 moments:

  • Presentant les teves propostes del 30 d’octubre al 19 de novembre (ambdós inclosos).
  • Prioritzant col·lectivament les propostes en una jornada participativa que es realitzarà després d’analitzar la viabilitat de les propostes rebudes (data a determinar).
  • Votant les propostes que hagin estat prioritzades. Podran votar totes les persones de 16 i més anys empadronades al poble (data a determinar).
Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×