Pots participar-hi en 3 moments:

• Presentant propostes fins al 19 de novembre. Totes les persones residents o que treballeu al poble heu tingut l’oportunitat de fer-nos arribar les vostres propostes.

Prioritzant col·lectivament les propostes a la jornada participativa que es realitzarà el proper dijous dia 22 de febrer a les 19:30 a la Sala de Ball del Centre Cívic. En aquest taller decidirem les 10 propostes que passaran a la fase de votació final. TOTS HI SOU CONVIDATS!

Votant les 10 propostes que hagin estat prioritzades al taller. La votació es durà a terme durant el mes d’abril (podran votar les persones de 16 i més anys empadronades al poble i el vot es podrà emetre per Internet o presencialment).

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×