Una sentència ordena l’enderroc a l’Ajuntament

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul·la la llicència i ordena a l’Ajuntament que enderroqui l’edifici construït.

TORNA A LA

LÍNEA DEL TEMPS