Aprovades les retribucions dels regidors

By | 30 de Setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar dijous de la setmana passada el règim de retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes, que encara no s’havia pogut aprovar.

L’acord es va aprovar a partir d’una iniciativa de Junts per Palau, que va aconseguir que aquest tema es posés sobre la taula, gràcies al suport de l’altre grup a l’oposició, Alternativa x Tothom, que va votar a favor de la urgència.

L’equip de govern de Gent de Palau-AM, amb quatre regidors al Consistori, es va abstenir en el moment de votar la urgència i va votar en contra del nou règim de retribucions, però la majoria de vots de l’oposició (tres vots de Junts per Palau i dos vots d’Alternativa x Tothom) van portar a l’aprovació.

La proposta preveu que tots els regidors cobrin 150€ euros per assistències a plens i a juntes de govern, amb un màxim de 500€ al mes. Al marge d’això, no es contempla cap tipus de retribució per dedicacions exclusives ni parcials i tampoc es contempla cap import pels representants de l’Ajuntament a les reunions d’altres organismes.

Per unanimitat es va aprovar desestimar el recurs de reposició presentat pels promotors del SUD-3 en contra de la suspensió de llicències i es van incrementar les bonificacions pels vehicles menys contaminants. L’equip de govern va donar compte del pagament d’indemnitzacions per danys morals als residents al Sun Village, per un import global de 99.000€.

Junts per Palau i Alternativa x Tothom van tombar la proposta d’aprovació inicial dels pressupostos pel 2020 plantejada per l’equip de govern i també van votar en contra d’una proposta d’increment de 115% a la taxa d’escombraries, que l’equip de govern proposava per posar en marxa un sistema de recollida porta a porta i la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Per altra banda, a partir d’una proposta d’Alternativa x Tothom, que va entrar a l’ordre del dia per la via de la urgència, en aquest cas amb el suport de Junts per Palau, es va aprovar una suspensió de llicències urbanístiques que afecta el sector urbanitzable conegut com a SUD-4. L’equip de govern va votar-hi en contra, però els cinc vots favorables de l’oposició van servir per assegurar l’aprovació.

Aquest sector està dividit en dues zones, una de les quals envolta pràcticament tot el nucli antic del poble per la part de la muntanya i l’altra es troba a la sortida del poble, en uns terrenys propers al monument als donants de sang.

El SUD-4 limita en diversos trams amb el SUD-3, un altre sector classificat com a urbanitzable en el POUM, sobre el qual també es va aprovar en l’anterior mandat una suspensió de llicències pel termini d’un any, amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom (que llavors formaven govern) i l’abstenció del PDeCAT.

La suspensió de llicències del SUD-4 estarà vigent pel termini d’un any, tal com es va fer amb el SUD-3, i, segons es desprèn de la proposta plantejada per Alternativa x Tothom, l’estudi tècnic que es va encarregar pel SUD-3 s’haurà d’ampliar ara a aquest nou sector urbanitzable.

El ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes que podeu veure a partir del moment 2:00:00 del vídeo de la sessió.

Podeu consultar aquí tots els punts de l’ordre del dia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.