Dissabte s’inaugura la connexió amb Mas Isach

By | 31 d'Octubre de 2016

El proper dissabte 5 de novembre, a les 12h, es farà la inauguració oficial del nou carrer de connexió entre el nucli del poble i la urbanització del Mas Isach, segons va explicar el passat dijous l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada, durant la sessió de Ple ordinari que es va celebrar a l’Ajuntament.

Les obres d’aquest nou carrer, que van començar el passat 25 de gener, han tingut un cost de 177.956,16 euros. L’Ajuntament ha fet una aportació de 82.956,16 euros; la Diputació, de 90.000 i el Consorci de la Costa Brava, dels 5.000 euros restants.

En la mateixa sessió de Ple es va aprovar, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i els vots en contra de CiU, un conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal per fer una revisió del consum elèctric municipal. Una empresa especialitzada s’encarregarà de revisar el consum i la facturació de les 26 pòlisses elèctriques contractades per l’Ajuntament, per tal d’aconseguir un estalvi. El conveni té un cost de 1.690 euros pel 2017 i l’Ajuntament compta amb una subvenció de 518,40 euros de la Diputació.

Els regidors també van acordar revisar d’ofici diversos acords de Ple, que fan referència a 73.246 euros de dietes d’alcaldia dels anys 2005-2009, que podrien ser declarats nuls de ple dret. L’Ajuntament posarà el cas a mans de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que serà qui, finalment, decidirà sobre la seva validesa. Aquest acord es va prendre amb els vots a favor de l’equip de govern, amb tres vots en contra de CiU i amb l’abstenció del regidor, Narcís Deusedas, per ser part interessada.

Es va donar compte al Ple del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors del tercer trimestre del 2016, que és de 34,22 dies i es va acordar comparèixer i designar advocat per defensar els interessos de l’Ajuntament en un recurs contenciós administratiu interposat per la Fundació Privada Família i Benestar Social, que reclama, des del 2009, 51.619,10 euros a l’Ajuntament corresponents al cost l’ascensor que es va posar en els pisos de protecció oficial de la plaça Constitució.

La sessió es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que els regidors de CiU van aprofitar per preguntar sobre: l’asfaltat de carrers, les obres del nou vial de connexió amb el mas Isach, modificacions del POUM, amortització del deute de l’Ajuntament i la porta de l’entrada a l’escola. En representació del seu grup, el regidor Jordi Compte també va demanar si se’ls podia avisar dels anuncis que surten publicats al BOP i si podien tenir còpia de tots els decrets d’alcaldia.

Podeu fer clic aquí si voleu veure amb detall totes les propostes que es van sotmetre a votació. Trobareu aquí l’enregistrament íntegre del Ple.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.