Indemnitzacions pels propietaris del Sun Village

By | 4 de Març de 2019

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat indemnitzar els propietaris dels apartaments de l’edifici Sun Village amb 3.000€ per cadascú, per tal de rescabalar el dany moral que han hagut de patir des que es va dictar la sentència d’enderroc, fins que el tribunal ha acceptat l’incident d’incapacitat legal d’execució de la mateixa.

En la darrera sessió de Ple, que es va celebrar el 28 de febrer, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions dels tres regidors del PDCAT presents a la sala, es va aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament i la Comunitat de Propietaris del complex immobiliari Sun Village per tal de fer efectives aquestes indemnitzacions.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència d’enderroc del Sun Village el 15 de setembre de 2006 i el 27 de novembre de l’any passat va acceptar l’incident d’impossibilitat legal d’execució de la sentència, que demanava l’Ajuntament i la part demandant.

Durant aquests 12 anys, segons recull el conveni, els propietaris del Sun Village han suportat danys morals (ara quantificats en 3.000€) per diverses raons, com la impossibilitat efectiva de poder disposar de la seva finca o l’afectació psicològica de saber que l’apartament que havien comprat havia d’anar a terra, entre altres.

I mentre els propietaris patien el seu calvari, l’Ajuntament va aprovar un nou Pla General d’Ordenació Urbanística (16 d’octubre de 2012) i, en base a aquest nou planejament, va concedir noves llicències d’obres als habitatges que integren l’edifici i, d’aquesta manera, van quedar legalitzats.

Per altra banda, el 23 de desembre de 2015, l’Ajuntament va arribar a un acord econòmic amb la part demandant que va permetre demanar conjuntament al tribunal la impossibilitat legal d’execució de la sentència. Com a conseqüència d’aquest acord entre les parts, que va prendre forma de conveni, l’Ajuntament es va comprometre a pagar 404.231,04€ a la demandant.

Per tal de fer efectives aquestes indemnitzacions, en la mateixa sessió de Ple de la setmana passada es va aprovar una modificació de crèdit (MC 3/2019) per traspassar 218.231,04€ del romanent de tresoreria de l’exercici 2018 a la partida denominada ‘Indemnitzacions del Sun Village’ del pressupost de l’any en curs. D’aquesta quantitat, 104.231,04€ corresponen al pagament de la primera part de la indemnització que ha de rebre la demandant i 114.000€ a les indemnitzacions que rebran els propietaris dels apartaments.

Altres acords de Ple
En la mateixa sessió de Ple es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2018, que es tanca amb un romanent positiu de tresoreria de 848.212,72€ i amb una ràtio d’endeutament del 54,94%; es va acordar imposar una sanció més quantiosa que la prevista inicialment al darrer concessionari de la gestió de la piscina i es va aprovar la proposta de conveni amb el departament d’Interior per posar càmeres de videovigilància al poble.

Podeu consultar aquí tots els punts de l’ordre del dia de la sessió.

Podeu veure aquí l’enregistrament en vídeo de la sessió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.