L’Ajuntament de Palau-saverdera tanca l’exercici 2015 amb superàvit

By | 18 d'abril de 2016

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tancat l’exercici 2015 amb un superàvit de 596.991,15 euros, segons es va donar a conèixer en el Ple que es va celebrar el passat divendres 15 d’abril. Aquest romanent positiu de tresoreria arriba després d’encadenar quatre anys consecutius amb dèficit (2011, 2012, 2013 i 2014).

En la mateixa sessió, l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) va aprovar, per unanimitat de tots els regidors presents (equip de govern i CiU), destinar 252.679,32 euros d’aquest romanent positiu a amortitzar préstecs, al projecte de connexió del nucli amb el Mas Isach, on ha aparegut un cost addicional que no contemplava el projecte inicial, i al projecte de reforma de Can Lluent, que també ha patit modificacions.

En el punt 8 de l’ordre del dia es va aprovar, amb 5 vots a favor de l’equip de govern i 3 vots en contra de CiU, rescindir el contracte amb el Club Esportiu Palau-saverdera per a la gestió del camp de futbol i la pista poliesportiva per incompliment d’obligacions de l’entitat concessionària i reclamar-li una indemnització de 16.641,29 euros, que ha de servir, entre altres coses,  per posar al dia el manteniment de les instal·lacions.

Amb 5 vots a favor de l’equip de govern i 3 vots en contra de CiU es va aprovar obrir un procediment obert per contractar el servei de gestió de la piscina, el bar-restaurant i la zona d’esbarjo. El preu base del contracte és 22.457,18 €, que inclou unes millores que s’han de fer a la cuina i un cànon de 400 euros a l’any, multiplicat pels 3 anys de la durada inicial del contracte. Podeu consultar aquí tota la documentació (plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques).

En el ple també es van aprovar noms de carrers per a dos vials de la urbanització del Mas Isach: carrer de França (pel vial que surt de l’avinguda Catalunya i enllaça amb el camí vell d’anar a Pau) i carrer d’Andorra (pel vial recentment obert, a l’entrada de l’urbanització, a la dreta de l’avinguda Catalunya).

Es va habilitar una partida per posar en marxa un gestor d’expedients electrònics a l’Ajuntament i no es va reconèixer el pagament de desplaçaments i dietes a l’anterior alcalde, Narcís Deusedas (CiU), durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014.

Trobareu aquí l’enregistrament íntegre en vídeo de la sessió.

Feu clic aquí si voleu consultar les propostes desenvolupades que formaven l’ordre del dia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.