Modificació d’ordenances fiscals pel 2017

By | 17 de Novembre de 2016

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i amb els vots en contra de CiU, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.

Les modificacions que s’han aprovat inicialment són les següents:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2: IBI
Es redueix el tipus impositiu de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a béns urbans, que passa del 0,811% al 0,751%. Això s’ha fet, segons explica el regidor d’Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom), per compensar la pujada de valors cadastrals que ve derivada de la regularització que fa el ministeri d’Hisenda i per aconseguir que els veïns del poble no acabin pagant més per aquest tribut.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3: IVTM
S’elimina una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que s’aplicava en el moment de fer la primera matriculació de turismes amb emissions de CO2 de menys de 120g per quilòmetre.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10: Llicències urbanístiques
La taxa que s’ha de pagar per construir un habitatge nou a Palau-saverdera passa de 1.250 euros a 1.500 euros, mentre que la taxa per a rehabilitacions integrals passa dels 575 euros que es cobren actualment als 450 euros que es cobraran l’any que ve. No es modifica la fiscalitat que fa referència a les obres menors.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11: Taxa de recollida d’escombraries
S’elimina la taxa de 50 euros per a la recollida d’andròmines velles a domicili. Malgrat que s’elimina la taxa, l’Ajuntament continua oferint aquest servei i si necessiteu una recollida a domicili heu de telefonar al 972 55 23 37 i comunicar-ho. La recollida es fa els dimarts.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13: Taxa de cementiri
S’incorpora una nova taxa que grava la concessió i transmissió de columbaris, en previsió de poder oferir aquest servei més endavant.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15: Piscina municipal
Les modificacions de cara a l’estiu que ve són les següents:

  • S’aplicarà la tarifa de tarda a partir de les 17h
  • S’ha creat un abonament de 10 entrades per 19.40€
  • S’aplicarà la tarifa juvenil per a menors de 18 anys.
  • Gaudiran d’una bonificació del 50% els majors de 60 anys.
  • Podran sol·licitar abonament familiar els nuclis familiars amb fills menors de 18 anys. Quedaran exclosos els fills majors de 18 anys.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17: guals i ús d’equipaments
Guals: sol·licitar un gual avui costa 37,95€ fixes, més 7,48€ per metre lineal i fer-ho l’any que ve costarà 45€ fixes, més 10€ per metre lineal.

Ús d’equipaments: Sobre l’ús privatiu d’equipaments municipals, les taxes aprovades inicialment són les que mostra la taula següent. Tal com estableix la part de l’ordenança que no es modifica, estan exemptes de pagament d’aquestes taxes les entitats sense ànim de lucre:taula_taxes_11

Aquestes taxes no són definitives perquè només han estat aprovades inicialment. L’acord de Ple de 10 de novembre de 2016 d‘aprovació inicial de la modificació d’ordenances fiscals pel 2017 es troba en fase d’exposició al públic, per tal que pugueu presentar-hi al·legacions i el podeu consultar fent clic aquí. En el mateix document trobareu l’import vigent de les taxes que es modifiquen de cara a l’any que ve.

Trobareu aquí totes les Ordenances Fiscals de l’any en curs.

Trobareu aquí informació sobre l’aprovació inicial dels pressupostos, que també es va fer en el Ple de 10 de novembre de 2016.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.