Ordre del dia del Ple d’avui a l’Ajuntament

By | 15 d'Abril de 2016

Trobareu a continuació els punts que formen l’ordre del dia del Ple extraordinari que se celebrarà avui a les 19h a l’Ajuntament de Palau-saverdera. Fent clic sobre cada punt, accedireu a la proposta desenvolupada que se sotmetrà a votació dels regidors:

1.- Assabentament del Decret 32/2016, de 29 de febrer, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2015.

2.- Assabentament del Decret 34/2016, d’aprovació de la modificació de crèdits 3/2016, (incorporació de romanents de crèdits amb finançament afectat).

3.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4/2016, (incorporació de romanents de crèdits finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals).

4.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2016, (transferència de crèdits per finançar la implementació del servei e-Set i d’un gestor d’expedients)

5.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016, denegant la reclamació de pagament.

6.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, per la determinació de les persones electes a les que s’abonaria la retribució a càrrec de la compensació econòmica per l’any 2016.

7.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta de Palau-saverdera.

8.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de resolució del contracte de gestió de servei públic del camp de futbol municipal i pista poliesportiva de Palau-saverdera.

9.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de denominació de dos carrers del PP8 (Pla Parcial de l’ampliació Mas Isaac).

10.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, per a l’aprovació del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que serviran de base per a la licitació, en la modalitat de concessió, del contracte de gestió, manteniment i explotació de la piscina municipal, del Bar-restaurant, de la zona d’esbarjo, de la pista poliesportiva i de l’execució d’obres de millora.

11.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de delegació de la facultat de modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

One thought on “Ordre del dia del Ple d’avui a l’Ajuntament

  1. Pingback: L’Ajuntament de Palau-saverdera tanca l’exercici 2015 amb superàvit | Actualitat a Palau-saverdera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.