Ple a l’Ajuntament: 25 d’abril (19h)

By | 23 d'Abril de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 25 d’abril de 2019 (19h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24 de gener de 2019.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 28 de febrer de 2019.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 1 d’abril de 2019.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 11 d’abril de 2019.
5.- Assabentament de l’informe anual de la intervenció municipal, de data 7/03/2019, sobre objeccions formulades durant l’exercici 2018 (negatiu); i del decret de l’alcaldia 2019DECR000155, de 16 d’abril, de rectificació del decret 2019 DECR000060, de 19 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018, per ajustar l’import del romanent líquid de tresoreria.
6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 16/04/2019, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2019.
7.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 16/04/2019, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2019 (acumulat fins 31/03/2019).
8.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 16/04/2019, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2019.
9.- Proposta de l’alcaldia, d’estimació del recurs interposat per Mas Isaac Properties SL el dia 22 de juny de 2015, contra l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament el dia 21 de maig de 2015, d’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Palau-saverdera de les finques registrals números 3470 i 3471.
10.- Proposta de l’alcaldia, d’estimació del recurs de reposició interposat per la representació del concessionari de la piscina, contra l’acord del ple del dia 28 de febrer de 2019, de rescissió del contracte.
11.- Assumptes urgents
12.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.