Ple a l’Ajuntament: 25 de juliol (19h)

By | 23 de Juliol de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 25 de juliol de 2019 (19h):

1.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
2.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
3.- Proposta de l’alcaldia, de ratificació de l’acord de nomenament de persones idònies titular i substituta per a fer-se càrrec de forma exclusiva de l’àmbit del Registre Civil de Palau-saverdera.
4.- Proposta al departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2020.
5.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del coeficient de revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2019.
6.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2019-08.
7.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2019.
8.- Proposta d’alcaldia-presidència per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Palau-saverdera corresponent a l’exercici 2018.
9.- Proposta de l’alcaldia de compareixença al recurs contenciós administratiu 155/2019 interposat contra l’acord del ple de l’Ajuntament adoptat en la sessió del dia 28 de febrer de 2019, desestimant el recurs de reposició interposat contra l’acord del ple del dia 16 de novembre de 2018.
10.- Proposta d’alcaldia, de desestimació de la petició d’atermenament dels límits entre el carrer Pujol i la finca núm. 1658 (les pedres del carrer Pujol).

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.