Reorganització per atendre millor els problemes del carrer

By | 25 de Juliol de 2016

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha reorganitzat la plantilla per aconseguir un doble objectiu: donar una millor resposta als problemes relacionats amb el manteniment de carrers i equipaments municipals i, a la vegada, donar un bon servei d’atenció al ciutadà.

En el Ple que es va celebrar el passat dijous 22 de juliol es va donar compte del decret d’Alcaldia Presidència de 13 de juliol, mitjançant el qual s’amplia el contracte de la persona que fins ara només feia tasques d’auxiliar administrativa al dispensari municipal.

A partir d’ara, aquesta persona farà les seves feines habituals al dispensari, de 8h a 12h, i completarà la seva dedicació amb feines de suport a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a l’Ajuntament, de 12h a 15h.

Aquest canvi organitzatiu permetrà a l’agutzil i al responsable d’inspecció d’obres i serveis dedicar més temps a fer feines a peu de carrer, sense deixar de banda la necessitat de tramitar amb diligència qualsevol petició que arribi a l’OAC.

En el mateix Ple també es va aprovar, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i l’abstenció dels tres regidors de CiU presents, un seguit d’ajustaments a l’inventari municipal, que ara té un valor comptable de 29.707.227,53€.

Per unanimitat es van aprovar les festes locals per a l’any que ve, que seran el 6 de febrer i el 28 d’agost, i també per unanimitat es va aprovar posar en marxa els treballs necessaris per delimitar amb precisió el traçat d’un camí públic que connecta el camí del Mas Ventós amb els voltants del Mas Rotllant i que està afectat per una unitat d’actuació urbanística (UA5).

Amb les tres abstencions de CiU i els vots a favor de Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom es va aprovar inicialment el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals, que properament tindreu exposat al públic i disponible en el taulell electrònic de l’Ajuntament (e-tauler).

El ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.