Segon intent fallit de pressupostos pel 2020

By | 2 de Desembre de 2019

Junts per Palau i Alternativa x Tothom van votar dijous de la setmana passada en contra de la segona proposta de pressupostos pel 2020 que fa l’equip de govern de Gent de Palau. Si no hi ha un acord d’última hora, l’Ajuntament haurà de treballar l’any que ve amb pressupostos prorrogats.

L’equip de govern va plantejar un primer projecte de pressupostos per a l’any que ve en el Ple de 26 de setembre, però la proposta no es va aprovar per la mateixa aritmètica de vots que es va repetir la setmana passada: 5 vots en contra de l’oposició i 4 a favor del govern.

Després d’aquell rebuig inicial, l’equip de govern va reelaborar la proposta: es van fer petits ajustos i es van eliminar els diners que havien d’entrar a l’Ajuntament mitjançant una modificació de la taxa d’escombraries, que finalment no s’aplicarà perquè també ho van impedir els vots de l’oposició.

No obstant això, les modificacions no han estat suficients per assolir el consens necessari i encara no hi ha proposta de pressupostos encarrilada.

Subvenció de 117.075,37€
En un altre ordre de coses, l’equip de govern va informar al Ple de la concessió d’una subvenció de 117.075,37€ de l’Agència de Residus de Catalunya per netejar l’antic abocador de Puig de Llorí i millorar l’hàbitat del xoriguer petit en aquest espai, on ja s’hi ha construït una torre de nidificació.

L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau) està molt satisfeta per l’obtenció d’aquesta subvenció perquè, tal com va dir en el Ple, “només s’han donat subvencions a 10 municipis de Catalunya i la concedida a Palau-saverdera és la que té un import més gran”.

El cost de la llar d’infants
Amb els vots a favor de l’equip de govern, les abstencions de Junts per Palau i els vots en contra d’Altrenativa x Tothom, es va aprovar inicialment una modificació del pressupost que consisteix a incrementar en 22.215,61€ l’aportació que acabarà fent l’Ajuntament, amb càrrec als pressupostos actuals, pel servei de llar d’infants i servei d’acollida del curs 2019-2020.

En cas que aquesta modificació s’acabi aprovant definitivament, els 22.215,61€ se sumaran a la quantitat prevista inicialment en els pressupostos d’aquest any, que era de 51.500€, i l’Ajuntament haurà fet una aportació total pel curs escolar 2019-2020, amb càrrec als pressupostos del 2019, de 73.715,61€, que seran parcialment subvencionats per la Diputació.

Relacionat amb el punt anterior, l’equip de govern va donar compte al Ple del pressupost de gestió de la llar d’infants pel curs 2019-2020 (veure taula), on es preveu una aportació de l’Ajuntament (que serà parcialment subvencionada per la Diputació) de 76.893,72€, lleugerament més alta que la del curs 2018-2019.

Tal com va explicar la regidora d’Economia, Paulina Calvo, els increments en l’aportació que fa l’Ajuntament per garantir el servei de llar d’infants i el servei d’acollida venen derivats del contracte signat amb la concessionària i s’expliquen, bàsicament, per la reducció del nombre d’usuaris del servei.

Indemnitzacions dels càrrecs electes
Finalment, després d’estimar les al·legacions presentades pels regidors de l’equip de govern, amb la qual cosa es va resoldre una qüestió de retroactivitat, en el Ple de la setmana passada es va aprovar definitivament el règim d’indemnitzacions dels càrrecs electes: tots perceben 150€ per assistències a juntes de govern i a plens, amb un límit mensual de 500€.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment 1h 33′ de l’enregistrament íntegre de la sessió.

Trobareu aquí l’ordre del dia del Ple.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.