Acords marc

L’article 13.1d de la Llei de Transparència obliga a donar publicitat dels contractes subscrits per l’administració durant els darrers cinc anys.

A continuació trobareu els contractes derivats d’acords marc als quals està adherit l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

També podeu consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament al Registre Públic de Contractes, accessible des d’aquí.

Data inici Data finalització Descripció Documents
01/01/2020
31/12/2020 amb possibilitat de pròrroga extraordinària de 9 mesos

Contracte derivat D02 de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Data inici Data finalització Descripció Documents
26/03/2020
26/03/2024 sense possibilitat de pròrroga

Contracte basat en el lot 2.3.20 Alt Empordà, de l'acord marc de l'ACM de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)

Última actualització: 11/06/2020

Comments are closed.