Adjudicades les obres de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

carrer Rosselló

L’Ajuntament ha adjudicat les obres previstes en el Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló i, en breu, l’empresa adjudicatària començarà a treballar-hi.

Per unanimitat dels grups polítics, durant la sessió de Ple del passat divendres 8 d’abril, es va acordar adjudicar les obres a l’empresa Salvador Serra SA, per 324.600€, més 68.166€ que corresponen a l’IVA.

Aquesta és la inversió més important que s’havia previst en el pressupost del 2021 i, pel seu finançament, l’Ajuntament compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de 250.000€ i una aportació de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de 91.217,12€. La resta, es finançarà amb recursos propis.

L’actuació preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües plujanes.

El projecte, que podeu consultar fent clic aquí, també contempla renovar les canonades d’aigua que surten dels dipòsits cap a tot el poble passant pel carrer Ciutat i estendre la xarxa de gas fins a aquest extrem del poble, que actualment encara no està cobert.

A la mateixa sessió de Ple es va acordar la resolució del contracte adjudicat a Argón Informática l’any 2007 per fer les obres d’urbanització de l’UA3, on estan inclosos els carrers que envolten els pisos de protecció oficial de la plaça Constitució. L’empresa contractista va fer fallida i ara l’Ajuntament vol arreglar subsidiàriament les deficiències detectades.

Amb un acord similar, es va aprovar la resolució del contracte adjudicat a la mateixa empresa l’any 2010, que va servir, entre altres coses, per pavimentar amb una capa de formigó i pedres petites els carrers del voltant de l’Ajuntament. Com en el cas anterior, aquest acord també ha de facilitar que es puguin arreglar les deficiències detectades en aquest sector.

Aquests dos acords es van prendre amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, però amb les abstencions de Junts per Palau. Després d’una tramitació que ha estat llarga, l’Ajuntament ja ha cobrat l’import de les garanties dipositades pel contractista en tots dos casos i s’ha reclamat també l’import que manca per assegurar el finançament total de les reparacions a executar.

Per unanimitat del Consistori, es va acordar suspendre l’aprovació inicial de la segona proposta de pla parcial del SUD3, presentada a final de l’any passat, fins que l’empresa promotora no resolgui les deficiències detectades en l’informe més recent que ha emès l’arquitecte assessor municipal.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que es van debatre durant la sessió.

Feu clic aquí si voleu accedir a l’enregistrament en vídeo del ple.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.