Aprovat definitivament el pressupost del 2022

Durant el Ple del 27 de gener, l’Ajuntament va aprovar definitivament el pressupost del 2022, alhora que es va acordar no admetre a tràmit l’única reclamació presentada durant l’exposició al públic de l’expedient perquè aquesta no s’ajusta als supòsits legals previstos a la llei.

Amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) es va aprovar un pressupost de 1.937.761,46 €, que podeu consultar amb detall fent clic aquí.

El pressupost, que és fruit del consens que hi ha hagut entre Gent de Palau-AM i Junts per Palau, preveu les següents inversions: comprar la finca situada al carrer Padró número 3 (69.715,26 €), instal·lar pistes de pàdel (22.640,83 €) i comprar material informàtic (1.800 €).

A la mateixa sessió de Ple es va prendre coneixement de la renuncia al càrrec, per raons professionals, presentada per la regidora de l’equip de govern,  Gladys López Giménez, que tenia delegades les àrees de Salut, Afers socials i famílies i Participació ciutadana.

L’Ajuntament comunicarà aquesta renuncia a la Junta Electoral i proposarà com a substitut en Domènech Broch Padrosa, que és la persona que ocupava el següent lloc a la llista de Gent de Palau-AM per a les darreres eleccions municipals.

Amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels dos grups de l’oposició es va aprovar definitivament el Projecte de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló, que properament sortirà a licitació.

Per unanimitat, es van aprovar inicialment dues modificacions del planejament urbanístic del poble: una que fa referència a la vialitat del sector d’equipaments del Mas Isach i, l’altra, que fa referència a l’entorn del rec de la Fontasia.

A proposta d’Alternativa x Tothom, amb els vots a favor de Junts per Palau i amb les abstencions de l’equip de govern, es va aprovar crear una comissió de seguiment de les obres del Pla Parcial SUD6, entrada del Mas Isach, avinguda Catalunya i tercer carril.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment 41’42’’ de la gravació.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.