Aprovat el projecte per fer escales i voreres al Mas Isaac

El Ple de l’Ajuntament de dijous 25 de novembre va aprovar definitivament el Projecte d’adequació del mas Isaac, que preveu construir voreres a les zones verdes que són titularitat municipal i unes escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra.

El projecte, que podeu consultar fent clic aquí, contempla la creació de 1.460 metres quadrats de voreres (en els trams marcats amb vermell a la imatge), així com una escala central a la part alta de la urbanització, amb rampa i baranes.

Aquests treballs sortiran a licitació per 189.950,77€ (amb IVA inclòs) i l’Ajuntament preveu finançar les obres amb els 127.542,32€ que va pagar l’empresa Mas Isaac Properties SL i amb fons propis, que sortiran del romanent líquid de tresoreria obtingut l’any passat.

No s’han presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic del projecte i l’aprovació definitiva es va fer amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, però amb els vots en contra de Junts per Palau, que considera que el pressupost és excessiu.

Durant la mateixa sessió de Ple es va donar compte de l’informe d’execució del pressupost del tercer trimestre d’aquest any, de l’evolució del període mitjà de pagament a proveïdors, entre altres informes de caràcter econòmic, i es van aprovar inicialment tres modificacions de pressupost (MC22/2021, MC24/2021 i MC25/2021).

Per unanimitat dels grups polítics es van aprovar els mecanismes necessaris per formar part del Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que possibilita disposar d’un treballador extra a l’Ajuntament durant un temps determinat i a un cost molt baix pel municipi.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment 39’30” de l’enregistrament íntegre de la sessió.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que es van debatre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.