Aprovat inicialment el pressupost del 2021

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment el pressupost del 2021, la qual cosa suposa un primer pas per deixar enrere els pressupostos prorrogats del 2019, amb els quals s’està treballant aquest any perquè no hi va haver consens polític a l’hora d’arribar a un acord.

L’aprovació inicial de les previsions de despesa i d’ingressos per a l’any que ve es va acordar en el Ple del passat dijous 26 de novembre amb els 4 vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-AM), l’abstenció dels 3 regidors de Junts per Palau i els vots en contra dels 2 regidors d’Alternativa x Tothom.

L’expedient de pressupost del 2021, que podeu consultar fent clic aquí, està exposat al públic fins el 22 de desembre, tal com s’anuncia a l’edicte que ha sortit publicat avui al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. Fins a la data assenyalada, podeu presentar al·legacions si ho considereu oportú.

Un cop superat el tràmit d’informació al públic, el pressupost quedarà aprovat definitivament si no s’han presentat al·legacions. En el cas que s’hagin presentat al·legacions, l’Ajuntament les haurà de valorar i serà un altre cop el Ple l’òrgan que haurà de votar l’aprovació definitiva.

Trobareu a continuació l’import que s’ha reservat per a cada capítol d’ingressos i de despeses, així com les modificacions més destacables. Tingueu en compte que es tracta de modificacions aprovades inicialment i que s’han aplicat respecte als imports que es van preveure en el pressupost del 2019, que va haver de ser prorrogat:

Durant la mateixa sessió de Ple, amb els 7 vots a favor de Gent de Palau-AM (4) i de Junts per Palau (3), i les dues abstencions dels regidors d’Alternativa x Tothom es va acordar no concedir la segona pròrroga del contracte de concessió del servei de piscina municipal, de manera que s’haurà de tornar a licitar abans de l’estiu.

Per unanimitat dels grups polítics es va acordar nomenar nova Jutgessa de Pau del municipi la senyora Maria Dolors Roig Turró i nomenar com a substituta la senyora Maria Pilar Galí Redondo. 

Feu clic aquí si voleu veure l’enregistrament en vídeo de la sessió.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.