Aprovat inicialment el pressupost del 2022

L’Ajuntament ja ha aprovat inicialment la proposta de pressupost per a l’any 2022, que preveu uns ingressos i despeses per import de 1.937.761,46€ i un capítol d’inversions dotat amb 94.156,09€.

Els diners reservats per a inversions es destinaran a comprar una finca que està situada al carrer Padró número 3 (69.715,26€), a instal·lar pistes de pàdel (22.640,83€) i a comprar material informàtic (1.800€).

A la mateixa memòria que acompanya la proposta del pressupost es posa de manifest que les inversions es podran incrementar en qualsevol moment, fent ús del romanent de tresoreria, sempre que es tramiti el corresponent expedient de modificació de crèdits

La proposta de pressupost pel 2022, que s’ha elaborat a partir del consens que hi ha hagut entre l’equip de govern de Gent de Palau-AM i el grup municipal de Junts per Palau, a l’oposició, es va aprovar en el Ple de 17 de desembre.

Van votar-hi a favor els quatre regidors i regidores de l’equip de govern, mentre que es van abstenir els representants de Junts per Palau i Alternativa x Tothom. La proposta, que podeu consultar amb detall aquí, està exposada al públic fins el 14 de gener.

A la mateixa sessió de Ple, i amb els vots a favor de tots els grups polítics que formen el Consistori, es va aprovar sol·licitar ajudes al Fons Next Generation de la Unió Europea per import de 4.308.754,50€.

Si s’accepta la sol·licitud, l’Ajuntament farà servir els diners per instal·lar plaques solars que permetin generar tota l’energia que consumeixen els equipaments municipals i l’enllumenat públic, per acabar de posar leds a tots els carrers, per canviar tancaments i sistemes de climatització d’edificis públics, per posar punts de recarrega per a vehicles elèctrics i per comprar un cotxe elèctric pels serveis municipals.

Feu clic aquí si voleu veure totes les propostes que es van tractar en el Ple.

Feu clic aquí si voleu veure l’enregistrament en vídeo de la sessió.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.