Aprovat inicialment el projecte de millora del camí vell de Roses

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment el projecte de pavimentació del camí vell de Roses, neteja de vorals i construcció de cunetes, que té un pressupost d’execució de 22.727,27€ + 4.772,73€ d’IVA.

El projecte contempla l’arranjament del ferm d’aquest camí i planteja actuacions específiques a les 4 parts que estan més deteriorades: compactació en un primer tram, pavimentació amb formigó a la baixada del rec de la Fontasia i a l’arribada al camí de la Creu i desbrossada, reomplert i compactació al tram que limita amb Roses (veure foto).

Aquesta actuació és una de les quatre propostes que van resultar guanyadores durant els pressupostos participatius del 2019, juntament amb el muntatge audiovisual a la biblioteca (projector, altaveus, pantalla i ordinador), que ja està fet; la instal·lació de les minideixalleries, que també s’ha fet, i la reforestació amb alzines, que encara està pendent d’executar-se.

La redacció del projecte de millora del camí vell de Roses es va encarregar a l’empresa Okean Consulting and Management Group SL per 2.872,50€ (iva inclòs), es va aprovar per decret d’alcaldia de 21 de maig (2020decr000209) i estarà exposat al públic fins el 9 de juliol per tal que hi pugueu presentar al·legacions.

Un cop superada l’aprovació inicial, es farà l’aprovació definitiva i finalment es contractaran els treballs.

Podeu consultar aquí el projecte.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.