Registre Municipal d’entitats de Palau-saverdera

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALAU-SAVERDERA

Mail: avps17495@gmail.com
Registre núm: 1/08

CLUB FUTBOL PALAU-SAVERDERA

Mail: eepalausaverdera2015@hotmail.com
Registre núm: 1/16

ASSOCIACIÓ MUSICAL VIBRASONS

Adreça: Carrer Ravalet, 1 (antic ajuntament)
Mail: aulamusicapalau@gmail.com
Registre núm: 2/16

ASSOCIACIÓ DE LA 3A EDAT I JUBILATS DE PALAU-SAVERDERA

Tel: 675 722 880
Mail: jbartolo@xtec.cat
Registre núm: 3/16

ASSOCIACIÓ 4 POTES PALAU-SAVERDERA

Tel: 606 99 23 97
Mail: associacio4potes@hotmail.com
Registre núm: 1/17

ASSOCIACIÓ AMICS PER LES MOTOS

Adreça: carrer l’Escola, 12
Mail: amicsdelesmotospalau@gmail.com
Registre núm: 2/17

ASSOCIACIÓ DE DONES VERDERA

Registre núm: 1/19

ELIT FUTBOL CLUB PALAU-SAVERDERA

Tel: 673 00 88 93
Mail: efcpalausaverdera@gmail.com
Registre núm: 2/19

ASSOCIACIÓ MARES I PARES ESCOLA MARTÍ INGLÉS (AMPA)

Mail: ampamartiingles@gmail.com
Registre núm: 3/19

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA BALCÓ DE L’EMPORDÀ

Mail: aebalcoemporda@gmail.com
Registre núm: 1/20

ASSOCIACIÓ RECREATIVA I CULTURAL EL FITÓ

Mail: suggerenciesquinapalau@gmail.com
Registre núm: 1/22

ASSOCIACIÓ CULTURAL I MUSICAL EMPORDÀ MUSIC

Registre núm: 2/22

ASSOCIACIÓ FLOR D’AMETLLER DE PRÀCTICA DE IOGA I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Tel: 647696481
Mail:
tinarusinol@gmail.com
Regi
stre núm: 01/23

Com us heu de donar d'alta al registre d'entitats?

Per a totes les entitats que vulgueu donar-vos d'alta al Registre, aquesta és la documentació que cal presentar:

· Instància genèrica signada fent la sol·licitud

· Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat

· Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, original i còpia

· Junta directiva actualitzada, amb noms, adreces i telèfons dels membres

· Fotocòpia del NIF de l'entitat

· Programa d'activitats realitzades (durant l'any anterior i l'any en curs)

· Pressupost de l'any en curs

· Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat

· Logotip de l'entitat, en el cas de tenir-ne algun

Comments are closed.