Moció d’Alternativa x Tothom per demanar que l’Ajuntament faci publicitat d’una línia d’ajuts per a rehabilitació energètica d’habitatges

En el Ple de 24 de març de 2022, el grup municipal d’Alternativa x Tothom va presentar una moció, mitjançant la qual va demanar que l’Ajuntament faci publicitat d’una línia d’ajuts, destinada a la Rehabilitació Energètica per a Edificis Existents en Municipis de Repte Demogràfic (Programa PREE5000). La moció, que podeu llegir a continuació, va ser aprovada amb els 5 vots a favor dels dos grups de l’oposició (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les 4 abstencions de regidores i regidors de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.

Moció d’Alternativa x Tothom per crear una comissió de seguiment de les obres dels carrers Ciutat i Rosselló

En el Ple de 24 de març de 2022, el grup municipal d’Alternativa x Tothom va presentar una moció, mitjançant la qual va demanar la creació d’una comissió de seguiment de les obres que començaran properament als carrers Ciutat i Rosselló. La moció, que podeu llegir a continuació, va ser aprovada amb els 5 vots a favor dels dos grups de l’oposició (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les 4 abstencions de regidores i regidors de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.

Moció de Gent de Palau-AM de suport a la continuïtat del tren a Vilajuïga

En el Ple de 24 de febrer de 2022, l’equip de govern de Gent de Palau-AM va proposar una moció de suport a l’Ajuntament de Vilajuïga per reclamar la continuïtat del tram de la línia de tren Figueres-Portbou, la millora del servei, així com més manteniment i seguretat a l’estació del poble veí. La moció, que podeu llegir a continuació, es va aprovar per unanimitat.

Moció d’Alternativa x Tothom per crear una comissió de seguiment de les obres del mas Isach (SUD6)

En el Ple de 27 de gener de 2022, Alternativa x Tothom va presentar una moció per demanar la creació d’una comissió de seguiment de les obres del Pla Parcial del SUD6 (entrada del mas Isach, avinguda Catalunya i tercer carril). La moció es va aprovar amb els vots a favor d’Alternativa x Tothom i Junts per Palau i amb les abstencions de l’equip de govern.

Moció de suport a les energies renovables i a la seva implantació sota diversos criteris

Els grups polítics municipals de Gent de Palau-AM, Junts per Palau i Alternativa x Tothom van aprovar, en el ple de 27 de maig de 2021, una moció de suport a les energies renovables i a la implantació de criteris d’integració paisatgística, de protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.

Moció d’Alternativa x Tothom sobre la tramitació de les modificacions de crèdit

En el Ple de 25 de març de 2021, el grup polític d’Alternativa x Tothom presenta una moció per demanar que les modificacions de pressupost se sotmetin a consideració de regidors i regidores de manera individualitzada i no englobades dins d’una sola proposta. La moció s’aprova amb els vots a favor d’Alternativa x Tothom i Junts per Palau.