Moció de Gent de Palau per redactar una nova ordenança de protecció i tinença d’animals

El grup municipal de Gent de Palau va presentar a consideració del Ple de 25 de setembre una moció per demanar la creació d’una nova ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals. Per unanimitat dels tres grups amb representació al Consistori es va aprovar la moció que podeu llegir a continuació amb una esmena consensuada durant la mateixa sessió, que diu el següent: “aprovar l’actualització de l’actual ordenança de tinença d’animals de companyia o, a valoració dels tècnics municipals, la redacció, la posterior tramitació i l’aprovació d’una nova ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals“

Moció d’Alternativa x Tothom per demanar que l’Ajuntament faci publicitat d’una línia d’ajuts per a rehabilitació energètica d’habitatges

En el Ple de 24 de març de 2022, el grup municipal d’Alternativa x Tothom va presentar una moció, mitjançant la qual va demanar que l’Ajuntament faci publicitat d’una línia d’ajuts, destinada a la Rehabilitació Energètica per a Edificis Existents en Municipis de Repte Demogràfic (Programa PREE5000). La moció, que podeu llegir a continuació, va ser aprovada amb els 5 vots a favor dels dos grups de l’oposició (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les 4 abstencions de regidores i regidors de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.

Moció d’Alternativa x Tothom per crear una comissió de seguiment de les obres dels carrers Ciutat i Rosselló

En el Ple de 24 de març de 2022, el grup municipal d’Alternativa x Tothom va presentar una moció, mitjançant la qual va demanar la creació d’una comissió de seguiment de les obres que començaran properament als carrers Ciutat i Rosselló. La moció, que podeu llegir a continuació, va ser aprovada amb els 5 vots a favor dels dos grups de l’oposició (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les 4 abstencions de regidores i regidors de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.

Moció de Gent de Palau-AM de suport a la continuïtat del tren a Vilajuïga

En el Ple de 24 de febrer de 2022, l’equip de govern de Gent de Palau-AM va proposar una moció de suport a l’Ajuntament de Vilajuïga per reclamar la continuïtat del tram de la línia de tren Figueres-Portbou, la millora del servei, així com més manteniment i seguretat a l’estació del poble veí. La moció, que podeu llegir a continuació, es va aprovar per unanimitat.