Comencen els tràmits per modificar el reglament del cementiri

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per modificar el reglament del cementiri municipal amb la finalitat d’adaptar-lo a la realitat actual.

El vigent reglament està en vigor des del 7 de desembre de 1995 i des de llavors no s’ha modificat ni una sola vegada.

Durant tot aquest temps, la manera de prestar el servei ha canviat molt, sobretot des del 2019, quan la gestió va quedar completament informatitzada.

Ara l’Ajuntament vol adaptar el reglament a tota la normativa aprovada després de la seva entrada en vigor i vol resoldre també algunes incongruències que planteja el text actual.

A tall d’exemple, el reglament que ara està en vigor atribueix a l’Ajuntament la funció de baixar del cotxe fúnebre els cadàvers i conduir-los al seu lloc d’enterrament.

Estableix també que la durada de les concessions dels nínxols és de 50 anys, mentre que l’ordenança que regula la taxa vinculada a la prestació del servei, fa referència a 75 anys.

Per tal de facilitar les coses, la Diputació de Girona ha facilitat un model de reglament, que es farà servir com a punt de partida.

Aquest document també ha de permetre determinar les condicions d’adjudicació de nínxols i columbaris i establir una normativa mínima per a la reforma i ornamentació de les sepultures.

Properament, l’Ajuntament farà una consulta pública per conèixer l’opinió de tothom sobre els canvis normatius que ara es comencen a tramitar.

La proposta de modificar el reglament del cementiri es va acordar per unanimitat dels grups polítics del Consistori durant el Ple del passat 24 de març.

A la mateixa sessió, a partir d’una proposta d’Alternativa x Tothom, es va acordar crear una comissió de seguiment de les obres que començaran properament als carrers Ciutat i Rosselló.

Aquesta proposta es va aprovar amb els dos vots a favor del grup que la presentava, els tres vots a favor de Junts per Palau i les quatre abstencions de l’equip de govern de Gent de Palau.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que es van tractar a la sessió.

Feu clic aquí si voleu veure l’enregistrament en vídeo de la sessió. A partir del minut 27:45 podreu veure el torn de precs i preguntes. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.