Domiciliació del pagament de tributs

Si voleu domiciliar el pagament de tributs a l’Ajuntament de Palau-saverdera (IBI, Impost de Vehicles, Impost d’Activitats Econòmiques, entre d’altres), us heu de descarregar i emplenar aquest formulari i trametre’l a l’Ajuntament, com a document adjunt a la instància genèrica que podeu trobar fent clic aquí.

Necessitareu un certificat digital per fer aquest tràmit per internet. Si no diposeu de certificat digital, podeu fer el mateix tràmit a les oficines de l’Ajuntament, qualsevol dia laborable de 8h a 14h.

Servei de recaptació de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas. Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat

Comments are closed.