Pla de tresoreria

Trobareu a continuació el flux de tresoreria real de l’Ajuntament de Palau-saverdera:

Aquesta pàgina s’actualitza amb una regularitat trimestral, com a màxim.

Última actualització: 17/11/2022

Comments are closed.