Campanyes de publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat a diferents mitjans de comunicació que ha fet l’Ajuntament de Palau-saverdera en els darrers anys.

En el pressupost del 2021 s’han consignat 4.000€ a la partida de ‘Publicitat i propaganda’.

A la taula de sota trobareu les despeses en publicitat, a mesura que es van aprovant els pressupostos presentats pels diferents mitjans de comunicació. Aquests pressupostos s’aproven mitjançant acord de Junta de Govern i a la taula hi ha la informació recollida fins a la junta de govern de 27 d’abril de 2021 (inclosa).

Aquesta pàgina s’actualitza cada cop que s’aprova una despesa relacionada amb campanyes de publicitat institucional.

Última actualització: 21/05/2021

Comments are closed.