Execució del pressupost del 2021

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius aquest any.

Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

Aquesta pàgina s’actualitza trimestralment.

Última actualització: 23/07/2021

Comments are closed.