Execució del pressupost

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius aquest any 2020 i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per tenir una idea més clara de l’execució de les partides previstes inicialment en el pressupost.

Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat a la taula anterior) podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

Última actualització: 28/09/2020

Comments are closed.