Feines de manteniment de la franja contra incendis

Manteniment franja contra incendis 2022

Ja estan molt avançades les feines de manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals que l’Ajuntament va obrir l’any passat al voltant dels nuclis urbans.

Aquesta actuació va sortir a concurs el 9 de març, es van presentar deu ofertes i el 3 de maig es van adjudicar els treballs a Xavier Carreras Closas per 17.660,71€ (IVA inclòs).

Trobareu aquí tots els detalls sobre el procés de licitació.

Com a millora de contracte, i sense cap cost per a l’Ajuntament, l’adjudicatari es va comprometre a netejar també les zones verdes dels sectors est i oest del mas Isach.

Per finançar aquests treballs, l’Ajuntament compta amb una subvenció d’11.934€ de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat.

A partir d’ara, es faran anualment feines de manteniment de la franja. Es tracta de mantenir nets de vegetació els 25 metres que hi ha al voltant de la zona urbana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.