Habitatges d’ús turístic

Si voleu obrir un habitatge d’ús turístic a Palau-saverdera, heu d’omplir els següents formularis: la Declaració responsable d’obertura (formulari genèric per a qualsevol tipus d’activitat) i la Declaració responsable d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic.

Si feu el tràmit com a representant d’una altra persona, haureu d’adjuntar també l’acta de representació signada per les parts.

TRAMITACIÓ PER INTERNET

Heu d’omplir el formulari de la Declaració responsable d’obertura que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi, en el camp de documents annexos, la sol·licitud específica per a habitatges d’ús turístic que trobareu en següent el següent enllaç:

  • Declaració responsable d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
    (ATENCIÓ: Per omplir aquest frormulari i poder-lo signar electrònicament sense problemes, us recomanem que el descarregueu en el vostre ordinador, en comptes d’omplir-lo directament en el navegador)
  • Adjunteu també l’acta de representació que trobareu aquí si feu el tràmit en nom d’una altra persona (caldrà signar-la amb certificat digital per les dues parts)

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

Si voleu fer la tramitació presencialment, us podeu descarregar els següents formularis, imprimir-los, i presentar-los a l’Ajuntament, un cop omplerts, de dilluns a divendres de 8h a 14h:

No cal presentar certificat tècnic justificatiu

En el cas dels habitatges d’ús turístic, la cèdula d’habitabilitat equival al certificat tècnic justificatiu que ha disposar el titular de l’activitat, en els termes que requereix l’article 13.1.a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 5/2017, de 28 de març.

Comments are closed.