L’Ajuntament aprova construir una pista de pàdel i arreglar els carrers Pení i Pirineus

El Ple de l’Ajuntament del passat 22 de setembre va aprovar inicialment un projecte per construir una pista de pàdel, banys i vestidors a la zona esportiva amb un pressupost de 66.830,67€ (IVA inclòs).

El projecte s’exposarà al públic properament i podreu examinar-lo i presentar-hi al·legacions. Després es farà l’aprovació definitiva i finalment, s’hauran de contractar les obres.

L’acord per construir una pista de pàdel és fruit de les negociacions que van mantenir l’equip de govern de Gent de Palau-AM i el grup opositor Junts per Palau per aprovar el pressupost del 2022.

Entre altres coses, Junts per Palau va condicionar el seu suport al pressupost d’aquest any a habilitar una partida per poder construir una instal·lació d’aquestes característiques.

Aquesta entesa entre els dos grups va quedar reflectida durant el ple en el moment de la votació: els regidors de Gent de Palau-AM i Junts per Palau van votar-hi a favor i els d’Alternativa x Tothom van votar-hi en contra.

Segons Miquel Serra (Alternativa x Tothom), ara no és el moment de gastar tants diners per construir una pista de pàdel perquè, al seu parer, caldria millorar primer les instal·lacions del camp de futbol.

Durant el mateix ple, en aquest cas amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, es va aprovar inicialment un altre projecte que també s’exposarà al públic properament. Es tracta de la reurbanització dels carrers Pirineus i Pení, que té un pressupost de 187.649,10€, i que preveu renovar el paviment, així com les xarxes de serveis d’aquests dos vials.

L’Ajuntament finançarà aquesta actuació amb els 214.702,19€ que estaven previstos pel projecte de millora del drenatge de les aigües plujanes del mas Isach, que es va treure a concurs i va quedar desert.

L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-AM) va explicar que el projecte del mas Isach no està descartat, però que, de moment, i a la vista de com han anat la licitació, s’ha ajornat la seva execució.

“Vam preguntar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) si l’any que ve hi hauria alguna subvenció destinada al drenatge d’aigües pluvials i ens van respondre que segurament sí. No ens oblidem d’aquest projecte, sinó que el posposem i esperem tenir la subvenció de l’ACA”, va explicar l’alcaldessa.

El portaveu Junts per Palau, Jordi Compte, va justificar l’abstenció del seu grup precisament perquè els diners s’han tret de la partida que estava prevista pel mas Isach. “No estem en contra d’aquesta obra -va dir- però no s’hauria de fer fins que no hi hagués un finançament a part de l’altra actuació”

A la mateixa sessió de Ple es van aprovar inicialment tres canvis en el pressupost d’aquest any (modificacions número 15, 16 i 17), que podeu consultar fent clic aquí i es va fer un pas més en les modificacions de planejament urbanístic número 2 i 8.

La modificació número 2 té per objecte incrementar la concreció de la regulació de diferents paràmetres i del plànol d’ordenació. Després d’una llarga tramitació, i a partir del text refós que es va aprovar durant el ple, està a punt de ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme.

La modificació número 8 afecta el Polígon d’Actuació Urbanística número 5 (PAU5), en el sector de La Ciutat. Amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, i amb les abstencions de Junts per Palau, es van aprovar parcialment les al·legacions presentades durant el termini d’exposició al públic, es va aprovar provisionalment l’expedient i es va acordar trametre’l a la Comissió d’Urbanisme perquè decideixi sobre l’aprovació definitiva.

Feu clic aquí si voleu veure tots els expedients de modificació de planejament que s’estan tramitant (incloses les modificacions 2 i 8).

Feu clic aquí per veure tots els punts de l’ordre del dia de la sessió de 22 de setembre.

Feu clic aquí per veure l’enregistrament en vídeo de la sessió. Trobareu el torn de precs i preguntes a partir del moment 51’12” de la gravació.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.