Licitació: adaptació del Centre Cívic accessibilitat i incendis

El dimarts 16 de juny de 2020 es va obrir la licitació per executar el Projecte tècnic de les mesures d’adaptació en matèria contra incendis i accessibilitat al Centre Cívic (fase1).

El projecte, que es va aprovar inicialment mitjançant decret d’alcaldia de 22 de maig de 2020 (2020DECR000213) i que està exposat al públic fins el 9 de juliol, preveu un pressupost d’execució del contracte de 113.420,15 € amb l’IVA inclòs.

Les empreses interessades a participar a la licitació tenen fins el 6 de juliol per presentar les seves ofertes. Trobareu tota la informació relativa a l’expedient de contractació en el Perfil del  contractant de l’Ajuntament, accesible aquí.

Trobareu aquí el projecte, que ha estat redactat per l’enginyer tècnic municipal i que va tenir un cost de 2.964,50€ (iva inclòs).

Per finançar l’actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 90.000€.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.