Clica aquí i consulta les 10 propostes que han passat a la fase de votació final.

Ara els serveis tècnics estan acabant de posar preu a les propostes.

Durant el mes de març s’obrirà el període de votació. La votació durarà 3 setmanes. Es podrà votar físicament (mitjançant una butlleta que farem arribar a totes les llars) o de forma electrònica (mitjançant aquesta plana web)

Podran votar totes les persones que hagin complert els 16 anys abans del dia 11 de gener de 2019 i que estiguin empadronades al poble abans d’aquesta data.

Guanyarà, i per tant s’executarà segur la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi els 40.000€.

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×