• FASE 1: Jornada de presentació i elaboració de propostes de forma col·lectiva dels pressupostos participatius 2019 de Palau-saverdera. Aquesta jornada servirà per informar sobre el funcionament i les novetats d’aquesta segona edició dels pressupostos participatius, donar explicacions sobre l’estat d’execució de les propostes guanyadores de l’any passat i fer un exercici col·lectiu per elaborar propostes conjuntes entre tots els assistents (dijous dia 4 d’octubre a les 19:30h a la planta baixa de la biblioteca).
  • FASE 2: Del 8 al 28 d’octubre totes les persones que viviu, treballeu i/o teniu algun vincle amb el poble ens podeu fer arribar les vostres propostes a través del qüestionari d’aquesta plana web i/o mitjançant la butlleta que trobareu al tríptic que hem enviat a totes les llars.
  • FASE 3: Validació tècnica, per part de l’ajuntament, de les propostes rebudes (novembre – desembre de 2018).
  • FASE 4: Es van escollir els 10 projectes finalistes, és a dir, aquells que passen a la fase final de votació.
    • 4 d’aquests projectes es van triar mitjançant un qüestionari online que es va poder contestar entre els dies 14 i 27 de gener.
    • Les 6 propostes restants es van escollir de forma conjunta en un taller participatiu que es va dur a terme el dijous dia 31 de gener a les 19:30h a la sala de ball del Centre Cívic.
  • FASE 5: De l’11 al 31 de març es durà a terme la votació final. Totes les persones de 16 o més anys empadronades al poble podran votar un màxim de 3 propostes de les 10 finalistes . Es podrà votar online a través d’aquesta plana web. Si ho preferiu també teniu l’opció de votar físicament mitjançant les butlletes que hem repartit a totes les llars, les quals caldrà dipositar a qualsevol de les urnes habilitades.
  • FASE 6: Execució de les propostes guanyadores (2019). S’executarà la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi els 40.000€.
Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×