Hem rebut 141 propostes i les hem distribuït en aquestes 3 grans categories:

  • Propostes vàlides (28 propostes): són aquelles que compleixen amb les totes normes del procés. Els 10 projectes que passen a la fase de votació final han sortit d’entre aquestes propostes.

Consulta el document de propostes vàlides

  • Propostes descartades (61 propostes): les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria no han passat el triatge perquè no s’ajusten a les normes del procés. En cadascuna d’elles s’expliquen els motius.

Consulta el document de propostes descartades

  • Propostes ja previstes (32 propostes): les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria no cal que es votin mitjançant els pressupostos participatius perquè ja existeix una previsió de dur-les a terme. És a dir, l’ajuntament ja les tenia pressupostades, ja hi estava actuant, les està estudiant o hi actuarà perquè ja ho tenia previst.

Consulta el document de propostes ja previstes

Per qualsevol dubte sobre les propostes podeu posar-vos en contacte amb l’àrea de participació mitjançant el aquest mail paulina.calvo@palau-saverdera.cat

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×