Poden votar totes les persones que hagin complert els 16 anys abans de del dia 11 de gener de 2019 i que estiguin empadronades al poble abans d’aquesta data.

 Només necessiteu introduir el número de DNI (8 dígits+lletra sense espais ni guions) o, en el cas de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra sense espais ni guions) o el passaport (si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de passaport tal i com es va entrar en el registre d’empadronament de l’Ajuntament). També haureu d’indicar la vostra data de naixement en aquest format: DD/MM/AAAA

El període per votar començarà dilluns 11 finalitzarà el diumenge 31 de març (ambdós inclosos).

Podeu votar a través d’aquest portal web mitjançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta, ordinador, etc.) amb connexió a Internet. Només cal que cliqueu aquí.

També podeu votar físicament mitjançant la butlleta que us hem fet arribar a la vostra llar . Només cal que la dipositeu a les urnes que hem habilitat en els següents punts:

  • Ajuntament
  • Biblioteca
  • Local de la gent gran
  • Cal Rafalet
  • Supermercat Spar
  • Caseta de bústies de Mas Isaac
  • Bústia específica en el punt de recollida de correu de la urbanització de Bellavista

Nota: podeu trobar més butlletes físiques al costat de les urnes.

De les 10 propostes que han passat a la fase de votació final en podeu votar 3 com a màxim.

S’executarà la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi els 40.000€.

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×